SHARE FONDACIJA

Propaganda Film već dugi niz godina ostvaruje blisku saradnju sa Share Fondacijom.
Pored kompletnog video marketinga rađenog za potrebe konferencije u zemlji i inostranstvu proizveli smo i tri uzbudljiva filma o konferencijama u Beogradu i Bejrutu.