Nelt Grupa

Pored filmova koji se koriste za internu upotrebu u kompaniji proizveli smo
i nekoliko namenskih filmova među kojima izdvajamo
“Wall Street by Nelt” i “Upoznaj Nelt”.