ICT Hub

Za potrebe ICT HUB-a  izradili smo dva namenska, edukativna filma. Prvi film predstavljanje prostor, program i beneficije koje ICT HUB nudi svojim korisnicima a sadržaj drugog namenskog filma je trodnevna poseta tima kompanije 500 Startups.