Na poziv prijatelja iz Inicijative Ne davimo Beograd bez nadokande i bez novca za produkciju proiziveli smo kompletan video sadržaj za kampanju “Promene dolaze”